Category Archives: Oslo National Academy of the Arts

Alternative Histori[es]: A Place Where Something Happened.

[Scroll down for Norwegian]

Dear potential participant,

This information sheet provides you with a short breakdown of the study. Please carefully read the information to understand what you are being asked to undertake.

Description of Research Project

This artistic research project is aimed at exploring narrative accounts of Norwegians who self- identify with having an ‘immigration background’. I am interested in collecting stories of their ordinary, daily lived experiences. If their lived experiences were like footprints, this project wants to find out which paths have they walked, and what traces have they left behind? To do this, every participant will be asked to share an important event or story that happened to them. It must be something that has – in some way – shook your life to the core. In other words, it could represent an important turning point in your life, which makes it one of those ‘unforgettable’ moments, imbuing the event with a memorable personal value. Evidently, this is an event that you remember well and can still tell others about in great detail. For example, it can be about how you fell in love or lost something important to you, etc. It can be something amazing, sad, happy, tragic, funny, heroic, etc. as long it has had an influential effect on you. Notably, it needs to be something that happened to you in a public space. This is necessary because part of this project may include turning your story into a public ‘monument’ that will be installed on the exact same spot or location where your story took place – as a way to commemorate the narrated event.

What will the study do with your stories?

Firstly, the stories will be published as a collection. Secondly, a public ‘monument’ will be developed for each story and installed where the event took place. Thirdly, the stories will be used as source material to put together a theatre performance as part of the artistic research. The theatre performances may be presented inside and outside academic contexts, in various venues, as part of the investigation process. The results will also be recorded and published online for further use.

During this process, your data will be stored in a secured, password protected computer where only key collaborators and supervisors will have access to it.

Why have you been asked to take part?

Because you are a legal Norwegian resident/citizen who self identifies with an ‘immigration background’. The study is interested in Norwegians of all possible kinds of immigration backgrounds. This will mean different things for different people. For example, it could mean that you were born in Norway from foreign nationals; born to one parent who is Norwegian and the other is foreign; born to Norwegian parents but outside of Norway; born to parents whose parents or parents’ parents were migrants from elsewhere; born elsewhere and moved to Norway for school, work, as a refugee or an asylum seeker, etc.

If this is you (or you know someone like this), then this artistic research project is interested in your story.

Participation in the research project is voluntary.

Researcher’s Contact Details

Name: Eliot Moleba
Department: Theatre (Directing)
University: Oslo National Academy of the Arts
Email: eliomole (at) khio.no

https://khio.no/en/about/staff/eliot-moleba

*****

Kjære potensielle deltaker,

Dette informasjonsskrivet beskriver dette forskningsprosjektets innhold og oppbygning. Vennligst les dette skrivet nøye for å få en god forståelse av hva det er du har blitt spurt om å delta i. 

Beskrivelse av forskningsprosjektet

Dette kunstneriske forskningsprosjektet har som mål å utforske narrative skildringer fra eget liv, fortalt av nordmenn som selv-identifiserer med det å ha immigrantbakgrunn/innvandrerbakgrunn. Jeg er interessert i å samle inn denne gruppens historier; deres erfaringer fra dagliglivet; deres levde erfaringer. Hvis man tenker på livserfaringer som fotavtrykk, så er jeg interessert i å lære mer om disse fotavtrykkene. På hvilke stier har føttene dine tråkket? Og hva slags spor har føttene dine etterlatt seg?

Alle som deltar i dette forskningsprosjektet, vil bli spurt om å dele en viktig hendelse, opplevelse eller historie fra livet sitt. Denne hendelsen må være en viktig hendelse eller opplevelse i ditt liv. For eksempel kan det være en hendelse som representerer et vendepunkt i livet ditt, eller det kan være det man kaller ‘et uforglemmelig øyeblikk’. Med andre ord, et øyeblikk i livet ditt som har stor personlig betydning for deg. Det er nødvendig at hendelsen/opplevelsen/historien du velger, er én som du husker godt. Slik at du kan gjenfortelle den i detalj. For eksempel kan det være en historie om en gang da du ble forelsket, eller om den dagen du mistet noen eller noe som var viktig for deg. Det kan være en fin historie, en glad historie, en trist historie eller en tragisk historie fra livet ditt, det velger du selv. Det viktigste er at hendelsen gjorde et inntrykk på deg.

NB. Det er også et krav at hendelsen/opplevelsen du velger, fant sted i det offentlige rom/i den offentlige sfære (ikke i den private sfære). Grunnen til at dette er et krav, er fordi noe av det som vil skje i dette kunstneriske forskningsprosjektet er at et lite ‘monument’ vil bli satt opp akkurat på det stedet der hendelsen fant sted. Dette vil vi gjøre for å minnes hendelsen. 

Hva vil forskningsprosjektet gjøre med historien din? 

Historiene som blir samlet inn, vil bli publisert som en kolleksjon. I tillegg vil et ‘monument’ (en kunstinstallasjon) bli plassert der hvor hver av hendelsene fant sted. Videre vil historiene som samles inn bli brukt som kildemateriale/inspirasjonsmateriale for en teaterforestilling som skal settes opp. Det er sannsynlig at denne teaterforestillingen vil bli vist både i og utenfor akademiske sammenhenger. Kunstuttrykkene som blir produsert som følge av dette prosjektet, vil også bli filmet og publisert på internett. 

Datamaterialet/kildematerialet som jeg samler inn fra samtaler med hver enkelt deltaker vil bli behandlet konfidensielt. Datamaterialet vil bli oppbevart på en passordbeskyttet datamaskin. Kun jeg og mine to doktorgradsveiledere vil ha tilgang til denne datamaskinen. 

Hvorfor har akkurat du blitt spurt om å delta i dette forskningsprosjektet?

Du har blitt spurt om å delta i dette forskningsprosjektet fordi du er norsk statsborger (eller du har permanent oppholdstillatelse i Norge), samtidig som du selv-identifiserer med det å ha immigrantbakgrunn/innvandrerbakgrunn. Denne studien opererer med en bred definisjon av det å ha immigrantbakgrunn, da jeg er klar over at ordene immigrantbakgrunn og innvandrerbakgrunn kan bety mye forskjellig for hver enkelt av oss, og at disse begrepene også bærer ulik mening for den enkelte. Jeg er blant annet interessert i å intervjue nordmenn som har begge foreldre fra et annet land, eller som har én forelder fra Norge og én forelder fra utlandet. Eller at besteforeldrene dine er fra et annet land og innvandret til Norge. Eller at du selv kom til Norge som arbeidsinnvandrer, flyktning, asylsøker eller lignende. Jeg er også i å intervjue utenlandsadopterte. Det spiller ingen rolle hvordan (eller hvorfor) du eller familien din kom til Norge.

Er dette deg – eller noen du kjenner? Da er dette kunstprosjektet interessert i historien din! Du kan ta kontakt med meg på e-post eller telefon (se kontaktdetaljer nedenfor).

Deltakelse i dette prosjektet er frivillig. 

Forskerens kontaktinformasjon

Navn: Eliot Moleba

Forskningsinstitusjon tilknyttet: Kunsthøgskolen i Oslo 

Avdeling på Kunsthøgskolen tilknyttet: Teaterhøgskolen

E-post: eliomole @ khio.no 

https://khio.no/en/about/staff/eliot-moleba

Advertisement